7 יאָרן
אָרט
גאַמעס פֿאַר די ביסל אָנעס
העלא קיטי
זאַמלען די זאכן
נייַ יאָר
נייַ יאָר גאַמעס
רייניקונג
רעטעניש
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַסירונג

שפּיל לטינ רַאֿפ גנוקינייר :יטיק אלעה אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 14
.בּוט םוי םעד ןרעַייפ וצ סַאּפש ןענעז ייז ןעמַאזוצ ןוא טסעג ןופ לטניב לטינ ַא וצ ןטע .שידיא ןוא רעדיילק ןפרָאוועצ ןעקנירט דליּפס ,קָאטש יד ףיוא ןפרָאוועצ סּפַארקס :ןַאגַאל .ןכאז ךיז ןבַיילק וצ ווו ןטיירּפשרַאפ ריא יוזַא ,תרוחנמ רַאֿפ סעסקָאב ןוא טסימ ,רעדיי .זיומ יד טימ רעטַייוו נייג