איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל עסנעדיווע ףיורַא דעסעמ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.גָאי סייה ןיא גנולמַאז רעד זיא ןָאט וצ ךַאז רעטשרע רעד ,טעברַא רַאֿפ טַאג ןוא ענעצס ן .סעסַארט עלַא טעמּכ טּפַארט ייז ןוא טנעדיצניא םעד וצ ןטסיצילבופ טזאלעג טנַאיצילָאּפ עמ .ןכאז קיטכיוו ןריפרַאפ וצ טינ יוו יוזַא ,סקניל זיא סָאוו עלַא גנולמַאז ,ןדנאטשוצ יד