3 ד
לגבעוו
ראַסינג אויף מאשינען
ראַסינג אויף קאַרס
ראַסינג פֿאַר יינגלעך
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף

שפּיל 2017 גניסַאר טצעל אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סעסַאר לַאוטריוו רעזדנוא ןיא ןעמענ לייטנָא ריא ביוא ןובשח ןייד שינעלּפיר קיטייטאב .זיירפ טלעג ַא ןעמוקַאב וצ רדס ןיא גיז ַא ןֿפרַאד ריא זַא זיא דנַאטשוצ זיולב רעד .טיירגעגוצ ןיוש זיא ףיילש רעד ןוא ,ןישַאמ יד ןעמענ .ןישַאמ טַייקכיג-ךיוה ַיינ טרָאס יד קקָאלבנו וצ ןזָאל טעוו טלעג ןעמוקאב יד