ליניע
קלוג שפּיל
רעטעניש
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל
קוקן פֿאַר זאכן

שפּיל סעניל ווָאלג אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.תורוש טימ ליּפש ַא ריא ןגָאלשרָאפ רימ ,זלַאזַאּפ לעה ןוא סקעלּפמָאק ביל סאוו ןעמעלַא רַא .סללַאב ןרילָאק ןיא לַאקינעדיי ןופ זרעּפ ןדניברַאפ וצ - טעברַא ןייד .זיסייּפס קידייל ןייק ןזָאל ,רעדלעפ יד עלַא טימ סטַאּפ טכיל יד ןריבמָאלּפ ןזומ ריא ,ל .ליּפש יד ןופ ןטייקירעווש ַיירד ןוא סלעוועל עליפ ןעניֿפעג טעוו ריא ,גולק טייז