פֿאַר זכּרון
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל ןרעטש יילַאב ַאניט אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.גנולעטשרָאפ טובעד ריא טאה יז טנַייה ןוא טעלַאב יד ןופ ןרעטש ַא ןרעוו ןופ טמולחעג .סנַאווקיס יד ןעקנעדעג ,זיזייסרעסקע יד עלַא ןריפכרוד וצ ריא ןפלעה טעוו ריא ןוא , .ףיורַא-ןכַאמ ַא רעצנעט ַא ןכַאמ ןוא טרעצנָאק ַא וצ רעטינרַאג םעד ןשיוט ךָאנ