איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל סנַאמָאר רעטניוו אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.הנותח יד ןופ גָאטרָאי םעד ףיוא ןַאמ ריא טימ שינעגעגַאב שיטנַאמָאר ַא ןגיילוצ ַאלוַאּפ ף .טנגעגאב ןוא טנגעגאב רעטשרע רָאּפ יד ווו ףרָאד גרַאב ַא וצ ןעמוקעג לדיימ יד .רעטניוו ןיא קירוצ ראי ייווצ זיא סע .סע ןגיילוצ ריא ןפלעה טעוו ריא ןוא ,זיוה ןַייפ ַא דַאטנער ַאלוַאּפ ,עבלעז יד זיא רעט