מאָנסטערס
קלוג שפּיל
רעטעניש
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל
קוקן פֿאַר זאכן

שפּיל ןייג שינעעזרַאפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סרעטסנָאמ ןדניברַאפ וצ זיא טעברַא ןייד .ףליה ןייד ןֿפרַאד ייז לַייוו ,ךעלדנַיירפ ןפורעג םיוק ןענעק םינּפ טַארדַאווק רעייז שט .הרוש רעלַאיגגנַאטקער ַא טימ ייז ןדניברַאפ ןוא סרעטסנָאמ לַאקינעדיי ייווצ ןעניֿפעג .ץַאלּפ ַיירֿפ ןופ דלעפ יד ףיוא ןזָאל טשינ ןָאט רעבָא ,ןרעסעברַאֿפ דימ תויתוא יד ןופ גנ