גאַמעס פֿאַר די ביסל אָנעס
פּעפּפּאַ חזיר
קינדערס פֿאַרשטעלן זיך פֿאַר מיידלעך
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך

שפּיל ךיז ןלעטשרַאֿפ החּפשמ :ריזח ַאּפּפעּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןרעדָאמ ןקוק וצ ןליוו ןוא קרַאּפ טָאטש יד וצ ןייג ַא רַאֿפ ןעגנאגעג זיא ןעמעלַא ,בּוט .רעדניק ןוא ץלַאדַא :עלַא ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ ןבָאה ריא .ץרַאה ַא ןופ םערָאפ יד ןיא טנַאמסעסַא חסונ ַא ןעמוקַאב ,ץיפטוַא יד ףיורַא ןבַיילק ריפ ע .טקידנעעג רָאג ןייז ןזומ סע