געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
לגבעוו
קוקן פֿאַר זאכן
קאָסמאָס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף
בראַוזער סטראַטעגיעס

שפּיל Disposables אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ףרָאד םעד ןגעק רעצעמע זַא טכירַאב ַא ןעמוקַאב טָאה ַייצילָאּפ יד .םוטעמוא םורַא טגיל החונמ יד ,רוּפש ַא ןָא ןדנווושרַאפ ןשטנעמ עכעלטע ,רעניווואב יד .ןַאשייטסַאוועד ןוא טנלע זיא סע םוטעמוא ,טנעוו יד ףיוא דיירּפס זיא טולב .גנושרָאפסיו יד טימ רעטַייוו נייג וצ רדס ןיא עירָאטירעט יד ןקוקכרוד ןוא ןרָאפ ןזומ