מינעקראַפט
סאָליטאַירעס
קאָרט גאַמעס
קלאָנדיקע סאָליטאַירע
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן

שפּיל עריַאטילָאס טפַארקענימ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טפַארקנַיימ ןופ טלעוו יד ןופ רעניווואב יד ןזַייווסיורַא סָאוו ,סדרַאק עלעיצעפס ףיוא .תויתוא קָאלב ןענעז תויתוא טּפיוה יד ווו ,ליּפש עצנאג יד יוו חסונ לַאנַאשנעמיד-ַיירד .ץוס טיור ןוא ץרַאווש ןשיווצ גניטיינרעטלָא ,רדס ןרעדינפארא ןיא דלעפ טּפיוה יד ןיא