גאַמעס מייַכל ציין
גאַמעס פֿאַר גערלז מייַכל ציין
דאָקטער
סטאָמאַטאָלאָגיסט
קלייד
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך

שפּיל טסיטנעד דניק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.רעטלע רעייז ַא וצ ייז ןעוועטַאר וצ ָאננעווטסעווטָא טלדנאהאב ןייז לָאז ןייצ יד לכַיי .טיפנַא טרעוו ילַאווַאשטנעווי ןָאצ יד ןוא סעלָאה ןפאשעג הינטָא ,רענייטש ןופ ןעזסיוא .קינילקילָאּפ לַאוטריוו יד ןיא ךעלגעממוא טשינרָאג זיא סע רעבא .ןדירֿפוצ ןייז טעוו טנעטנעיּפ יד ןוא ןרָאט יד ןופ טרָא םעד ןיא ייז ןלעטש ,ןייצ דשז