קאַלט האַרץ
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל ןרעטש טעּפרַאק טיור אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.שינעעשעג רעד​​ ןופ עינָאמערעצ גנונעפע רעד רענידַאב ןזומ ןוא דרָאווַא קיטַאמעניס סַאשז .רעטינרַאג רעטסעב רעד ריא רַאֿפ גניזושט ,טייקנייש ַא ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ ןֿפרַאד ריא .ריא ןזָאלרַאפ טינ ןָאט ,אננא ףיוא טסיקוָאפ ןייז טעוו טַייקמַאזקרעמפו לכ