קלייד
קראָם
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל גניּפַאש טפיג ַאסלע אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טניירפ ןוא םיבורק עלַא רַאֿפ ספיג ןפיוק וצ ןסָאלשַאב ַאסלע בּוט םוי יד ןופ ווערע יד .טלעג ןייגקעווַא םעד ןבַיילקסיוא וצ טַייצ ןבָאה רָאנ ריא ןוא ,רעטויּפמָאק יד ַייב ּפָארַא .ןטיירּפשרַאפ טלָאמעד ןוא ,ספיג ןפיוק ריא עמוס יד ןבַיילק ןוא םָארק יד וצ ןייג