באַשטאַנד
קלייד
ריטם
קוקינג
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל גנולמאז טעּפרַאק טיור ןיסעצנירּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.דוֿבּכ ןופ טסעג יוו לַאוויטסעפ םליפ סַאשזדיטסערּפ יד וצ ןטעבראפ ןענעז לעזנוּפַאר ןוא .סרעקָאָאלנָא רָאנ ןוא סרעטרָאּפער ָאטָאפ ,טסעג ךס ןופ טנָארפ ןיא ךעּפעט טיור יד ןעמאזוצ .ךיז ןכַאמ ןוא ץיפטוַא ןייש ןבַיילק זלרעג ןפלעה טעוו ריא