באַשטאַנד
יאַמ - מיידלעך
קלייד
ריטם
קוקינג
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל ןָאלַאס ךיז ןכַאמ רעטָאוורעדנַא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.תמא ןעמוק טאה םולח רעייז טנַייה ןוא ןָאלַאס טייקנייש רעייז ןופ טמולחעג גנַאל ןבָאה .טייקנייש ןעגנערב וצ ליוו ןוא רעסַאוו יד ןופ סיורא זיא טנעילק רעטשרע רעד טציא ן .רעסַאוו ןיא קעווַא שַאוו טשינ טוט סָאוו דנַאטשַאב ןוא לייטסרעכ ןייש ַא ליוו דיַאמרעמ