קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל יילפרעטַאב ַאידעמ לאיצאס ןיסעצנירּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
Anna ענָאפטרַאמס ריא ןופ קעווַא ריא ןעיצ טשינ ןענעק ריא טציא ןוא סקרָאווטענ ךעלטפַא .סע ןָאט וצ ןעגנאגעג טציא זיא ןוא ַאידימ ענעדישרַאפ ןיא סָאטָאפ ריא גניטיידּפַא רעדיי .ןעמַאזוצ דליב ַא ןעמענ ןוא רעטסעווש ריא טימ ןפערט דלַאב טעוו יז ,ץיפטוַא ןבַיילק ל