פּרינסעס
קלייד
ריטם
שניט
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
פּשוטע

שפּיל סעססעסנירּפ רַאֿפ סעווַאה ןזומ טסברַאה אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טַייצ טסברַאה ליק ַא ןופ ןעמוקנָא יד ךרוד דנַאדַאס טשינ ןענעז זיסעסנירּפ יינסיד ןרעד .ןטייצ ַיינ יד רַאֿפ רעדיילק ַיינ גניסַאשטרעּפ ךרוד בָארעדרַאג רעייז ןקיטנַייהרעד וצ הב .ןרעדָאמ ןוא ןרעדָאמ ,םעווקַאב ןוא םערַאוו זיא סע זַא יוזַא ךיז ןלעטשרַאֿפ וצ סעיטוַאעב .ןַאשיירטסַארפ רַאֿפ הביס ַא טינ זיא רעטעוו טכעלש