פּרינסעס
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל טסעטנָאק לַאיור ןיסעצנירּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.דיילק ןייש ַא ןגָארט ןוא עקסַאמ יד קעווַא ןעמענ וצ ןבָאה טעוו יז ,גַאב ידַאל ייז ןטי .ןשיוט טעוו ריא ןעמעוו ץייווני ערעדנא יד יוו ,דלעה רעּפוס ַא זיא יז זַא ןסיוו טעו .גנוקיטַייזַאב ןייד ַייב בָארעדרַאג ַא ,ץיפטוַא ןייש​​ ןופ עיצקעלעס ַא האנה