קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל ייטראפ ןרָאי וינ ןיסעצנירּפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ייטרַאּפ דנַארג ַא גניזיינַאגרָא ךרוד סַאּפש ראי וינ יד טנייפ וצ סַאּפש ןבָאה וצ ןסָאלשַאב .עליפ סיורג ַא טרַאוורעד ןענעז ייז ןוא ,טסעג ןופ גָארטּפָא רעד רַאֿפ סעכָאט ןייד ןעלקי