איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל
קוקן פֿאַר זאכן

שפּיל אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןדַיימסיו טשינ ןעק סמעלבָארּפ זַא רָאלק ןראוועג דימ סע ,גנולעטשסיו יד וצ טָאטש רעד .טרעוו יד ןטיה וצ סיֿפ רעייז ףיוא ןענעז ַייצילָאּפ יד עלַא .ןעלָאטס זיא ןייטש יד ,ןֿפלָאהעג טשינרָאג רעבא .גָאי סייה ןיא ןענופעג ןייז ןזומ רעוונָא יד ,טפעשעג וצ ּפָארַא ןעמוקַאב סעוויטקעטעד