איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל ץקעשזדבָא ןגרָאברַאפ םור לַאיור אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.דלַאזַאד ןכאז רעַייט ןופ טעז םעד ןופ ,גנוניווו לַאיור ַא ןיא טנעז ריא .שידנעלני ןייש יד ןעז וצ רעווש סע טכאמ סע ,ָאד דלָאג ליפ וצ עקַאט זיא סע .ןגָאז ןלעוו רימ ,סָאוו ןוא ,ןכאז קיטיינמו ןעמענּפָארַא .ןביוא עילפַאט יד ףיוא ןגיל זיא ןעניפעג וצ ןֿפרַאד ריא לכ