איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל טכַאנ רַאילָאּפ יד אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סע ןטיירגוצ וצ ןֿפרַאד ריא ןוא טָאטש יד ןקעד דלַאב טעוו טכַאנ רַאילָאּפ יד .סרעגריב עלַא רַאֿפ עבָארּפ רעווש ַא זיא סָאד .סיורַא רוטַארעּפמעט יד טימ ןעמאזוצ סנפארט גנומיטש יד ,געט רַאֿפ קיטנעק טינ זיא ןוז .ךעלגעמ יוו דלַאב יוו סע ןָאט ןוא ןכאז ענעדישרַאפ ןופ ץַאלּפ ַא ןבַיילק וצ קיטיינ זיא