3 ד
האַרמאַטן
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
קאַמף
פּשוטע

שפּיל דלעה ןַאנַאק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סרעשטנוַאל טעקַאר ןטלאהעג-טנַאה ןיא ערעדנא רעדעי ןגעק סיוא ןעמוק ןבָאה ייז טלָאוו .ןעניוועג ןפלעה ןוא סקניל יד ףיוא זיא סָאוו ףיוא שזדַאנָארטַאּפ ןעמענ טעוו ריא .טנַייפ םעד ןלעטש וצ גונעג זיא סָאש ךעלטניּפ רענייא .ןריפרַאפ טשינ טעוו עדַאווַא רע ,ןריפרַאפ ריא ביוא רעבא