איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
חתונה קלייד
קוקן פֿאַר זאכן
ריטם
רייניקונג
קלייד
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג

שפּיל ענעסַאכ דניור סעסנירּפ ןפָאלשרַאפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.געט טכעלש ךיוא ןבָאה זיסעסנירּפ .ןפָאלש גנַאל ַא ךָאנ ףיורַא קוָאוו ףָאסעל ,טייקנייש גניּפילס ַא - ןידלעה .הנותח וצ ריא ןטעבראפ סָאוו ,ץנירּפ ןייש יד ןופ שוק גניווַאל יד ןעו .עינָאמערעצ הנותח יד טימ ךיז נשימנַיירַא וצ גניירט זיא רעצעמע לַייוו .ענעסַאכ ןעמוקַאב ןוא ץלַא ןרעקמו סעסנירּפ יד ףליה