האַללאָוועען
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל סעססערד ןעעווָאללַאה ס' רעטסעווש אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.לעיצעּפס ךיז ןָאטנָא וצ ירעמַאטסַאק זיא סע ,ןעעווָאללַאה ףיוא .ייטרַאּפ סַאּפש ַא ןיא טנווָא םעד ןעגנערברַאפ וצ גנורינַאלּפ טנעז ריא בי .ןעמַאזוצ ןכוזַאב ךיוא ןלעוו ןוא ןעמַאזוצ םוטעמוא ןענעז ייז ,רעטסעו .תויתוא ןעעווָאללַאה ןופ זמוטסַאק יד ןבַיילק וצ ייז ןֿפלעה טעוו ריא