אָרט
האַללאָוועען
פֿאַר זכּרון
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל ליּפש ןרָאקיז אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.זגניטימ טכירעגמוא ןטרַאוורעד ,ווי ןעעווָאללַאה ףיוא ריצַאּפש ַא ןעמענ .עפיישַאכעמ ַא זיא ריא ןּפַאכ ןענעק סָאוו ךַאז רעטשרע רעד ןוא .זייב טשינ ןוא ןייש ןייש זיא יז ,לַאפ רעזדנוא ןיא רעבָא .שיט יד ףיוא טגיילעג טָאה יז סָאוו סדרַאק יד עלַא טקעלַאק ריא זיב ןיי .ןדניוושרַאפ ןלעוו ייז ןוא רעדליב ןופ זרעּפ לַאקינעדיי ןעניֿפעג