קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל טכַאנ דיילק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןעורּפָא וצ ליוו ַאזילע ןוא רעביא זיא גָאט טעברַא יד .ןגרָאמ רעד זיב ןייג ַא ןעגנערברַאפ ןענעק ריא לטימ סָאוו ,געטורּפָא ַא .ןרעדָאמ ןוא ןרעדָאמ ןקוק וצ רעטינרַאג ַא ןבַיילק וצ ןֿפרַאד ריא .רעטינרַאג ןעמענוצ םעד ןריטקעלעס ןוא קעטָאקסיד ַא ןיא ,ןַארָאטסער ַא ן