אַרויסגאַנג דעם צימער
רעטעניש
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
לאַבירינץ
פּאַסירונג פֿאַר יינגלעך
מאַריאָ
פּאַסירונג
קאַמער פון סעקרעץ
גאַמעס וועגן פערדס
קוקן פֿאַר זאכן
פּשוטע
אַנטלויפן

שפּיל םייה יוש גנעפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.יוש גנעפ ןופ םיללּכ יד עלַא טיול בוטש ןיא עיצַאוטיס יד יוו ןעז וצ .ּפַארט ַא ןיא ןלַאֿפעג ךעלטנייוועג רע ,עשָאר ַא טשינ זיא רע טניז רעבָא .ןעמוקנָא טלָאוו זרענוָא יד דלַאב ןוא ,קינייוועניא ןעוועג זיא רע ןוא .ןעמוקנָא רעייז רעדייא ןייגסיורַא ןזומ ריא