האַללאָוועען
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל ןעעווָאללַאה רַאֿפ טיירג ןעמוקַאב אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןשינעפעשאב שירעמטיינ עליפ יוו ןכַאמ וצ ןבָאה ריא זדנערפלרעג ןייש .ייטרַאּפ ןיווַאלַאכ ַא רַאֿפ קיטיינ זיא סע ןוא .דנַאטשַאב םַאסָא ןגיילוצ ןוא ןידלעה רעדעי רַאֿפ רעטינרַאג ַא ןבַיילק .סָאד ןֿפרַאד ייז ןוא ,לַאבַאזיינגַאקערנַא רָאג ןרעוו טעוו סלריג .עלַא ןיא טנעקרעד ןייז וצ ןלעוו טשינ ןָאט ייז