איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל ענעסַאכ רעבאטקא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.עכמיס יד ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ ןידלעה יד טגערפ ןוא ,רעבאטקא ןיא ט .שדוח םעד ןעמונרַאפ רעייז זיא יז שטָאכ ,עטרעווַאכ ַא ןגָאזּפָא טשינ ןעק .ריא ןטַאש טשינ טעוו טנעה ןופ רָאּפ ערטסקע ןַא ,ףליה ריא וצ ןעמוק ןע .טנרעלעג טָאה ריא סָאוו ץלַא ןעניֿפעג ,עלַא ןופ רעטשרע ןוא