בילדונגקרייז
טאָם און דזשערי
ןיב רעה
צייכענונג
קינדערס קאָלאָרינגס
קלייד
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן

שפּיל !טסנוק ןצירּפש טייצ טסברַאה אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סענָא טאהעג ביל ךיז דיטקיּפיד סָאוו זגניטנייּפ ןופ גנולעטשסיו ַא ןגי .ץעגרע ןדנווושרַאפ ןַאד ןוא זַאשטעקס טכאמעג טָאה רע רעבָא ,סנָאָאטרַאק ן .גנוניימ וצ ייז ןעגנערב וצ ריא ןטעב ןדלעה יד ןוא טשיניפנַא ןבילבר .סגניווַארד ענעגייא ןייד ןגייל ךיוא רעבָא ,זיירעלַאק זיולב טשינ ןענ