איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל םולב קיטסימ יד אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןידלעה רעזדנוא ןופ רעטָאפ רעד וצ טכאמעג ןעוועג זיא סע ןוא סיסָאנג .רעליכ יד וצ טיירדעגסיוא ךיז גנולפייווצרַאפ ןיא לדיימ יד .ןתאלוח עלַא ןלייה וצ סעיטרעּפָארּפ לַאקישזדַאמ תמאב טאה סָאוו ,דלַאוו י .ןדניוושרַאפ סעיטרעּפָארּפ ןַייז שרעדנַא ,גָאט םעד סַאשעב ןרָאט ןוא ןענוֿפ