אָרט
געפֿינען דעם חילוק
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל
קוקן פֿאַר זאכן

שפּיל קיירב עווַאק זיסנַארעפיד יד טרָא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןעקנירט טבילַאב עליפ ןוא סקלָאפ רעייז ַא זיא עווַאק .גָאט ַא ןוא עווַאק ןָא ןבעל טשינ ןעק סָאוו רענייא זיא סָאד ,רעבָאהביל .ילבַאטַאפַארּפ ןוא סַאּפש ןבָאה טעוו ריא ,ןכערב עווַאק ַא וצ ריא ןדַאל רי .עיצַאוורעסבָא גניניירט ךרוד רעדליב יד ןשיווצ זיסנַארעפיד רַאֿפ ןכוז