פאַרזעעניש הויך
קלייד
ריטם
שולע פאַרזעעניש
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט

שפּיל ףיורַא סערד ַאלוקַארד לדיי אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.רעטינרַאג םעד ףיוא ןסילשַאב טשינ ןעק ןוא ייטרַאּפ ַא וצ ןעגנאגעג זיא .גנוריצ ןוא ךעלכיש ,זירעסעסקַא ,זיסערד עכעלטע גניזושט ךרוד רעגניר .הרירב טצעל יד ןכַאמ ןזומ ריא .רעטסעב יד ןבַיילק ןוא סעיצּפָא ענעדישרַאפ ןצַאשּפָא ,שימַאק טשינ טסלאז