באַשטאַנד
קלייד
ריטם
קוקינג
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע
שעף

שפּיל ּפוססערד גניּפַאש שינעעזרַאפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.גניּפַאש ןייג וצ ןעגנאגעג זיא שינעעזרַאפ לדיימ .טסימ ןייז וצ טשינ זיא סָאד ןוא ץנוַאקסיד סיורג ןופ טכַאנ ַא זיא טנַי .טיירג לטימ סיוא ןייג .דנַאטשַאב ןָא ןגיוא ריא ףיוא ןענַיישרעד וצ ךיז ןזָאל טשינ טעוו ַאטסינ .רעטינרַאג ריא ןבַיילק ןוא טייקנייש יד ןטיירגוצ