אַנימאַלס
אָרט
געפֿינען דעם חילוק
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן
אינטעלעקטואַל

שפּיל סעסנערעפפיד סלַאמינַא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ריא ץייווַא סלַאמינַא ךעלדנַיירפ ןוא ביל ןופ טלעוו א .טויק ןוא םערַאוו ןייז טעוו ןעמעלַא ,ןצַארק רעדָא ןסַייב טינ טעוו רענ .רעקירעדינ ןוא רעטשרעביוא :רעדליב ןופ זרעּפ יד ןשיווצ זיסנַארעפיד .דעטימיל זיא טייצ יד רעבָא ,זיסנַארעפיד ףניפ זיולב ןענעז סע