דיזיין
פּרינסעס
קלייד
ריטם
קוקינג
באַשטאַנד
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל ןפורסיורַא ןשיק ןיטנַארַאק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ץנַאמשילבַאטסע גנולַייוורַאפ ןכוזַאב טשינ ןענעק ןוא ןיטנַארַאק ןיא ןענ .דרָאב לסיב ַא ןענעז זלרעג יד ןוא קירעיורט רעייז זיא סע .טסעמרַאפ ןַאלּפ ַא ןגיילוצ וצ ןסָאלשַאב ןוא דנוָאפ רימ טלָאמעד רעבָא .זוָאליּפ ןופ דיילק ַא ןכַאמ ןזומ ןידלעה רעדעי .ןבעל וצ זַאידיי ןעגנערב וצ סעיטוַאעב יד ףליה