סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
קאַרינג פֿאַר קינדער
קלייד
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס
קיך
שניט
פּשוטע

שפּיל רעק יביעב ןַיימ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ןגַייטש ןיא ןריפ וצ ןטַאש טשינ ןעק סע יוזַא ,סרעטומ ןרעוו טעוו טֿפנ .ןגרָאז ףרַאד יביעב לַאוטריוו רעזדנוא .טייקמַאזקרעמפו ןוא שידיא ,גרַאוונסע ןרעדָאפ ,קיזירּפַאק ןייז טעוו רע .טעב וצ םיא ןגייל ןוא ליּפש ,םיא ןעמרָאק ,םיא ךיז נדָאב .ץעגרע ןבייהנָא וצ ןבָאה ריא