7 יאָרן
סַאדנַאּפ ַיירד
פּאַסירונג
קאַמף
קלוג שפּיל
רעטעניש
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
אינטעלעקטואַל

שפּיל טלעוו עיזַאטנַאפ ַא ןיא סַאדנַאּפ יירד אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:3, דורכשניטלעך שאַץ: 3/5)
געשפילט: 186
.סיוא ןעמוקַאב וצ רעגנירג זיא ןעמַאזוצ ייז ןופ עלַא ,סנָאיטַאוטיס ןעעסערָאפנו ןענעז .טלעוו עייפ סערוטַאערק ךעלטנייוועגמו טימ ןפערט ןוא זמוָאנ יד וצ ךַייט יד רעבירַא ך .זיומ יד ךעלגנירד ךרוד תויתוא יד ןגעווַאב ןוא סקעשזדבַא עטַאוויטקַא