7 יאָרן
בקיעס גאַמעס
פּשוטע
קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף

שפּיל ןַאמדָאָאוו אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 8
.ןעורּפָא וצ ליוו שטנעמ ךעבענ יד ןוא ,טעברַא סַאנַאטַאנַאמ ןוא רעווש ,רעמייב גניּפַאשט .סעמיילשיב טעברַא יד טימ עּפָאק וצ דלעה יד ןפלעה טעוו ריא ןוא ,ךיז ןזַייווַאב וצ לי .ץַאנ עליפ טימ םיוב ןקורט ךיוה יד ּפָארַא ןדַיינש וצ קיטיינ זיא סע .גַייווצ רעטַייוו יד ןייז טעוו ץיּפש יד ןעוו טַייז ערעדנא יד וצ ןעגנירּפש רָאנ ,קַאה