אַנטלויפן
בקיעס גאַמעס
סטיקקמאַן
קאַמף
רעטעניש
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
לאַבירינץ
פּאַסירונג פֿאַר יינגלעך
מאַריאָ
פּאַסירונג
אַרויסגאַנג דעם צימער

שפּיל עּפַאקסע קידלזַאמ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:1, דורכשניטלעך שאַץ: 5/5)
געשפילט: 111
.קעווַא ןפיול טשינ טאה רע רעכיז ןיב ךיא ןוא ןַאמרעגנוי ךעבענ יד ןסיש וצ טיירג ענ .גניטקַא ןבייהנָא ןוא קינַאּפ וצ ןעגנאגעג טינ ביוא ,ןפיולטנַא וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה .טַייהַיירפ וצ געוו יד ףיוא םיאנוש יד עלַא ןרעטשעצ וצ ךיוא רעבָא ,ףָארטש ןפיולטנַא ר