קלוג שפּיל
רעטעניש
שנעק באָב
דרייַ אין אַ שורע
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַזאַלז אָנליין
באָרד גאַמעס
בקיעס גאַמעס
3 אין א שורע
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
אינטעלעקטואַל

שפּיל 3 בָאב קענש אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.םירצמ עטלא ןיא סע ןטילעג סָאוו רעיוט ַא ךיז ןקַאפָארַא ילַאנעדַאסקַא בָאב קענש .ןעמוקקירוצ וצ תלוכיב ןעוועג זיא בָאב סָאוו ,טֿפנוקוצ רעד וצ רעיוט רעדנא ןא ןעניֿפ .רעכיז זיא געוו יד זַא רעכיז טנעז ריא ביוא ,דלעה יד ןופ גנוגעווַאב יד ןרעכיגרַאפ .ריא טימ ןייז קידנעטש טעוו בָאב טציא זיא ,ץַאלבַאט ןוא Smartphones ףיוא ליּפש