אַנימאַלס
בילדונגקרייז
פֿאַר זכּרון
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן

שפּיל ליּפש ןורּכז אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סדריב ןוא סלַאמינַא ןיילק עקצַאצ יד ןופ ןכוז ןיא ןעגנאגעג ,ןורּכז לַאוסיוו ןייד ןר .סדרַאק טַארדַאווק רעקיבלעז רעד רַאֿפ ריא ןופ ןטלַאהַאב ייז .טַייז קירוצ יד ןופ גנידייכ זיא רעוו ןעז טעוו ריא ,רעגניפ ַא ןופ ןדניברַאפ רעדָא ט .ןענעפע ןבַיילב ןלעוו ייז ,שידיא לַאקינעדיי ייווצ רַאֿפ קוק ריא ביוא .תויח יד עלַא ןעניפעג דניוושעג וצ ןריבורּפ