בקיעס גאַמעס
געשעפט
דינסט
קאַפע
ראָובאַץ
קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס

שפּיל קיטַאמ ָא זייא אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.טָאבָאר ַא טימ סע ןטַייברַאפ ,רעפיוקרַאפ טכער יד ןעניֿפעג ןענעק ריא רעבָא ,ןָאלַאס םערק .Holidays ןוא קעווַא געט ןָא ןטעברַא טעוו ןוא טלָאצעג ַא ןפרַאד טינ טעוו רע .קנַאבמָאט יד ַייב גנע ןיוש זיא סָאוו ,דניוושעג ןוא ילטפעד זרעמַאטסַאק ןעניד וצ םיא .ץנַאידירגני קיטיינ יד ףיוא קילק ַא ןבעג ךרוד סרעדרָא יד ייג .ץיּפש טרַאה ַא ןעמוקַאב וצ ןלַיי