בקיעס גאַמעס
ון גאַמעס
קאָסמאָס
דזשאַמפּינג
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף
פּשוטע

שפּיל שזדנַאלַאשט Flip עלטטָאב אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ליּפש סַאּפש ַא ןיא רעטקַארַאכ טּפיוה יד ןייז ןענעק שַאלפ קידייל טסָארּפ ַא סנרוט סע .ץעפייכ ַא ףיוא רעדָא ןבעל טרָא טנכייצעגנא-PRE יד ףיוא דידנַאל סע זַא יוזַא סע זיסָאט .זלייטס ןופ ןעלגאל קיצנַאווצ ןסילשפו ןוא טזייוו ןבשזעכ וצ ריא ןזָאל טעוו גנידנַאל .רָאפ ןַארקע םעד ןרירנָא רעדָא זיומ יד ןצונ ,לָארטנָאק וצ