3 ד
HTML5 ַיירעליּפש
ראַסינג אויף מאשינען
ראַסינג אויף קאַרס
ראַסינג פֿאַר יינגלעך
קאָסמאָס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
אָנליין גאַמעס
שיסערייַ פֿאַר יינגלעך
קאַמף

שפּיל DRIFT גניסַאר ּפַאק אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ייז ןריפרַאפ טינ לָאז ריא ןוא דלַאב ןבייהנָא טעוו גניסַאר .זיומ עקַאט ַא ןגיילרָאפ וצ סדנעב עקליּפש ןופ לרוג טימ געוו גניר .רוּפש רעד ןופ סיוא ןוָארט לייוו ןדַיימסיו וצ גנוגעווַאב ןַייז טקעריד רָאנ ןענעק ריא .סדנעב יד ףיוא ריא םורַא ןעמוקַאב ייז ןזָאל טינ ןָאט ,ןעורּפָא וצ ריא ןבעג טינ טעוו