3 אין א שורע
HTML5 ַיירעליּפש
דרייַ אין אַ שורע
פּיראַטעס
רעטעניש
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן

שפּיל Pirates! 3- שטַאמ יד אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.תורצוא ץַארייּפ דַאירימ יד וצ טירטוצ ןעמוקַאב טעוו ריא ליּפש רעזדנוא ןיא .טַייקיציוו ןצונ וצ ןבָאה טעוו ריא ,ףיורַא ייז ןבַיילק רָאנ טינ ןענעק ריא רעבא .רילָאק עבלעז יד ןופ רעמ רעדָא ַיירד ןופ ןרעדור ַא ןיא ןלעטש וצ רעטרע ןיא זלַאטסירק .הגרדמ יד ןקידנערַאפ וצ עמוס טגנאלראפ יד ןבַיילק