אַנטלויפן
אַרויסגאַנג דעם צימער
איך בין איר זוכט פֿאַר
געפֿינען די זאכן
זאַמלען די זאכן
זוכן פֿאַר זאכן
קוקן פֿאַר זאכן
קאָסמאָס
רעטעניש
לאַבירינץ
פּאַסירונג פֿאַר יינגלעך
מאַריאָ

שפּיל עּפַאקסע 5 למטה טעטיסרעווינוא ןזאלראפ אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.סע ןכוזרעטנו וצ טַייצ זיא סע ,ןסקאוועג טלָאצעג ןייד גנַאל טאה טעטיסרעווינוא ןזאל .תועט טנעז ריא ,טושּפ ןייז טעוו סע ןטכַארט ריא .סקעשזדבַא ענדָאמ ןוא זלַאזַאּפ טימ טליפעגנָא ןענעז ןינב יד וצ סעשטַאָארּפּפַא יד וליפא .עירָאטירעט קימורַא יד ןכוזרעטנו וצ ןֿפרַאד ריא ,ריט יד ןענעפע וצ