אַרקאַדע
בעיבי האַזעל
פישערייַ
קלייד
קינדערס קאָלאָרינגס
זוכן פֿאַר זאכן
רעטעניש
פּאַסירונג
בקיעס גאַמעס
זאַמלען די זאכן
אָנליין גאַמעס
7 יאָרן

שפּיל טייצ ַיירעשיפ לעזַאה יביעב אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.ךיז טימ סע ןעמענ וצ םיא ןטעבעג טָאה רעטכָאט יד ןוא ַיירעשיפ ןעוועג .ןרעטלע לַאעדי טאה ןידלעה רעזדנוא רעבָא ,טגאזעגפא ןבָאה טלָאוו רעדנא .ןפלעה וצ ןדירפוצ קידנעטש ןענעז ייז ,ַיינ סעּפע ןענרעל רעדָא סעּפע ן .שיפ סיורג ַא ןּפַאכ ילַאווַאשטנעווי ןוא ףרַאד יז ץלַא ןבַיילק לדיימ ןיי