סימיאַלייטערז פֿאַר פֿאַר מיידלעך
קלייד
ריטם
שניט
שניי ווייסע
קוקינג
באַשטאַנד
דיזיין
האַירסטילעס
בקיעס גאַמעס
קוקינג
אָנליין גאַמעס

שפּיל רוָאמַאלג דָאָאוויללָאה עסייוו יינש אָנליין

ענלעכע בליצן גאַמעס
(וואָוץ:0, דורכשניטלעך שאַץ: 0/5)
געשפילט: 0
.דרָאווַא טּפיוה יד רַאֿפ דַאטיינַאמַאנ זיא לייטנָא ריא טימ םליפ םעד ,לַאוויטסעֿפ םליפ יד .ךעּפעט טיור יד ףיוא סיוא יז סָאוו ןיא ,דיילק יד ןגעוו ןטכַארט לָאז ןיסעצנירּפ .טוה ןוא ַאָאב רעטופ ַא טימ טנַאירעשזגַאל ,רעמַאלג דָאָאוויללָאה חסונ דיילק לעיצעּפס וצ .גנוריצ רעַייט טימ סע עפָאסעה ןוא ,לדיימ ץנאג יד ןבַיילק